CCUG 4427 - Citrobacter koseri


Strain Details

Sample Origin: Sweden, Varberg
Depositor: Å.Brandberg, Hosp.Inf.Ctrl.Lab., Göteborg, Sweden
Deposit Date: 1975-05-01
Other Collections: Brandberg 119II
Show Phenotypic Features In ENX

Phenotypic features in ENX

Api API20E: 331 441 114 415 545 511 551
Tests DEC: 154 55134 11 0000000
Api ID32E: 551 115 515 255 515 515 511 555 551 551 11 10
Tests MORPH: 1031 1 35411
Api OF: 510 53155 501
Api TSI: 512 414 11


External Links